Licznik

19615 gości było na naszej stronie.

-572 dni do końca roku szkol.

O nas

Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu„Widok” przy ul. Szarych Szeregów 6. Popularnie nazywane jest „Słoneczkiem”.Mieści się w wolnostojącym, nowoczesnym, dużym, budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne.

Na piętrze usytuowana jest sala gimnastyczna ze sprzętem i urządzeniami do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych i gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rytmicznych, znajduje się tam też sprzęt audio – video.Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Na terenie osiedla nie ma zakładów przemysłowych, budynek przedszkola położony jest wśród mieszkalnych bloków. Plac zabaw sprzyja bezpiecznej i radosnej zabawie dzieci- został wyposażony w nowy, bezpieczny, atestowany sprzęt do zabaw dla dzieci w maju 2010r.

Nasze przedszkole jest miejscem spotkań nie tylko dzieci ale i całej rodziny. Wszyscy rodzice i inni goście to przede wszystkim nasi przyjaciele – bo bez przyjaźni nie ma zaufania, a bez zaufania wychowanie nie przynosi efektów. Nasze działania wspierane są przez współpracujące z nami instytucje między innymi:
* Wojskowe Koło Łowieckie „Bóbr”,
* Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,
* Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

W naszym przedszkolu jest dużo radości, ciepła i uśmiechu. Uczymy miłości do piękna i różnorodności. Przygotowujemy do życia w wielokulturowym świecie, dbamy o wszechstronne wychowanie, jesteśmy po to by pomagać, prowadzić, wspierać, inspirować, wskazywać. Celem przedszkola jest poznawanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Wiedza ta pozwala nauczycielom rozwijać potencjał wychowanków i doskonalić ich talenty.

Rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji przedszkolnej. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Przedszkola w zakresie warunków edukacji, zabaw, imprez i wycieczek dla dzieci, upominków wspomagania placówki. Rada Rodziców wyraża swoje zdanie w zakresie poziomu pracy przedszkola, jest informowana o jakości pracy placówki, współpracuje w zakresie opiniowania awansu zawodowego nauczycieli, programów edukacyjnych a także jest współtwórcą programu wychowawczego. Wobec rodziców placówka pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze. Dostarczamy   wiedzy   pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka. Dostarczamy wiedzy pedagogicznej
uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.

W pracy z dziećmi realizujemy nową podstawę programową wychowania przedszkolnego wykorzystując programy edukacyjne są to: program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole" oraz programy własne opracowane we współpracy z rodzicami: Program wychowawczy Przedszkola nr 2 oraz program profilaktyki Przedszkola nr 2 "Stop agresji". Ponadto nauczyciele włączają do zajęć edukacyjnych elementy kinezjologii edukacyjnej, nauki globalnego czytania, wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęć ruchowych  W. Sherbourn, Labana, Bogdanowicz oraz pedagogiki zabawy. Realizując program wychowania i nauczania dbamy o: twórczy rozwój dziecka, możliwość samorealizacji, współpracę z innymi, rozwijanie kreatywnego myślenia i działania, dostarczanie ciekawych zajęć.

„Słoneczko”- to także nazwa gazetki dla dzieci i rodziców ukazującej się cyklicznie od września 2009r.

przedszkole budynek przedszkola plac zabaw hol górny hol dolny szatnia zabawy na placu przedszkolnym hol górny galeria prac na holu